محل تبلیغات شما
هفت شگفتی عظیم در جهان فیزیک ما به جایی رسیده‌ایم که که بدون حل کردن برخی از مشکلات و مسایل فیزیک، نمی‌توانیم در مورد حقایق و پدیده‌های جالب و شگفت‌انگیز دیگر فیزیکی، اطلاعات بیشتری کسب کنیم. برای درک مفاهیمی مثل خاستگاه و بنیاد جهان هستی، سرنوشت نهایی سیاهچاله‌های فضایی یا امکان سفر در زمان، نیاز داریم که بدانیم جهان هستی چگونه ادامه‌ی حیات می‌دهد. ۱) جهان هستی چگونه برپاست؟ ما به جایی رسیده‌ایم که که بدون حل کردن برخی از مشکلات و مسایل فیزیک، نمی‌توانیم

دستگاه بین المللی یکاها (SI)

هفت شگفتی عظیم در جهان فیزیک

جهان ,هفت ,مشکلات ,فیزیک، ,حل ,نمی‌توانیم ,از مشکلات ,هفت شگفتی ,کردن برخی ,حل کردن ,مشکلات و ,مسایل فیزیک، نمی‌توانیم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

معتاد آرش اشاداد